Maandag, 12 november 2018

Licht op de Toekomst

van de Nederlandse komkommerteelt
Veghel.
Waar gaat het heen met de komkommerteelt in Nederland? Hoe gaan we om met arbeid in de komende jaren? Welke invloed hebben belichting, automatisering en digitalisatie? Tijdens het komkommer event Licht op de Toekomst van BASF Vegetable Seeds op woensdag 7 november j.l. gingen 70 komkommer enthousiastelingen in de CHV Noordkade in Veghel hierover discussiëren.
Op dit moment is slechts 20% van het Nederlandse komkommer areaal ingericht op hogedraadteelt, toch zal dit de teeltmethode van de toekomst worden en in de komende jaren qua areaal flink stijgen. Namens het Nunhems komkommerteam gaven Anne Jancic, crop marketing, en Tom Koot, product specialist, hun visie op deze ontwikkeling en de daarbij horende uitdagingen en kansen. Ongetwijfeld zullen technische ontwikkelingen zoals robotisering en belichting een grote invloed hebben, niet alleen voor de telers maar ook voor de commercialisatie en vermarkting van komkommers.

Anne nam het publiek mee naar de toekomstige consument, die op een heel andere manier naar producten gaat kijken dan nu, op een andere manier kennis gaat delen, boodschappen gaat doen en consumeren. Technologie zal een onderdeel worden van het dagelijkse leven van de moderne consument.
Tom vertaalde deze technische ontwikkelingen in gewaskenmerken. Met de HiRevolution rassen zoals Hi Power zijn hierin de eerste succesvolle stappen gezet. Belichting en automatisering zorgen voor meer regelmaat in het gewas, een betere stuurbaarheid en een hogere opbrengst maar de rassen blijven de belangrijke basis om het gehele jaar bedrijfszekerheid te kunnen bieden. Een goede, constante en betrouwbare productie gekoppeld aan een open planttype is een must.

In de huidige groeiende economie in Nederland wordt arbeid steeds schaarser en een grote uitdaging voor ondernemers binnen de sector. Zo gaf Peter van Koppen, oprichter uitzendbureau van Koppen & van Eijk, zijn visie op deze problematiek. Hij liet de toehoorders zien waar kansen voor de tuinbouw liggen en gaf ze mee na te denken over hoe je arbeid in de tuinbouw aantrekkelijker kunt maken t.o.v. andere werkgevers. Teus de Jong van Lely Internationaal sprak over automatisering en hoe robots werk uit handen kunnen nemen. Teus gaf aan de hand van voorbeelden aan dat in veel beroepen minimaal 30% van de werkzaamheden kan worden geautomatiseerd.
Om een andere kijk op belichting te geven dan alleen vanuit komkommer waren twee sprekers uitgenodigd met kennis vanuit andere gewassen. Frank Florus, voorlichter bij Lycopersicon deelde zijn ervaring rondom belichting in tomaat en bijbehorende teelttechnieken en ontwikkelingen. Volgens hem zal de hoeveelheid belichtingsuren toenemen en de winst meer in vitaliteit en hogere stengeldichtheden zitten. Tevens was Bart van Meurs uitgenodigd, die zich bezighoudt met productontwikkeling in de glastuinbouw, onder meer rondom LED-toepassingen bij Koppert Cress en Hortilux. Zijn ervaring is dat elk gewas toch net iets anders reageert op het aangeboden spectrum en daar dus zeker ruimte is voor verdere kennisontwikkeling.

Na de inleidende presentaties was het de beurt aan de gasten om met elkaar in discussie te gaan en te bespreken waar kansen, mogelijkheden en obstakels zijn. Het formele deel van de dag werd afgesloten met een forumdiscussie waarin Marco Zuidgeest, Floris van der Linden, Peter van Koppen en Tom Koot hun reflectie op en ervaringen met de onderwerpen van de dag gaven: het eerste jaar belichting, hoe om te gaan met virusdruk, kansen voor digitalisering, robotisering en de uitzendbranche. Ook jaarrond telen kwam aan de orde. Conclusie was dat in de toekomst de komkommerteelt niet zonder belichting en verdere automatisering kan.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Over BASF’s divisie Agricultural Solutions
Door de snelle bevolkingsgroei is de wereld steeds afhankelijker van onze kennis en middelen om duurzame landbouw en een gezonde leefomgeving te ontwikkelen en te behouden. Wij maken dit mogelijk door samen te werken met telers en tuinders, landbouwprofessionals en andere experts. We investeren in een actieve R&D-pipeline en een breed portfolio inclusief zaden en traits, chemische en biologische gewasbescherming, bodemverbeteraars, plantgezondheid, ongediertebestrijding en digital farming. Met teams van deskundigen in het lab, op het veld, bij de klant, op kantoor en productiesites combineren we innovatief denken met pragmatische acties om zo tot praktische ideeën te komen die werken – voor landbouwers en tuinders, de maatschappij en de planeet. In 2017 realiseerde onze divisie een omzet van € 5,7 miljard. Kijk voor meer informatie op www.agriculture.basf.com of onze sociale media kanalen.

Over BASF
Bij BASF creëren we chemie voor een duurzame toekomst. Wij combineren economisch succes met milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid. De meer dan 115.000 medewerkers van de BASF-groep leveren een bijdrage aan het succes van onze klanten in nagenoeg alle sectoren en bijna alle landen ter wereld. Ons productportfolio is onderverdeeld in vier segmenten: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions en Agricultural Solutions. BASF haalde in 2017 meer dan € 60 miljard aan omzet. BASF is genoteerd op de beurzen van Frankfurt (BAS), Londen (BFA) en Zürich (BAS). Meer informatie vindt u op www.basf.com.
Landen

Landen

Zoeken