Vrijdag, 24 februari 2017

Bayer plant start kassenuitbreiding in Nunhem in 2017

Aanvraag vergunning voor eerste kassen en supportfaciliteiten ingediend
Nunhem.
De business unit Vegetable Seeds van Bayer, een van de leidende groentezaadveredelingsbedrijven ter wereld, gaat haar vestiging in Nunhem uitbreiden met 2,5 hectare kassen en 17.000 vierkante meter supportfaciliteiten. Dit markeert de start van fase 1 van een uitbreidingsplan van in totaal 20 hectare. Het bedrijf heeft de vergunningsaanvraag voor de bouw ingediend en verwacht de eerste bouwwerkzaamheden in de loop van 2017 te kunnen starten.
“Onze groentezaadactiviteiten hebben de afgelopen jaren sterke groei vertoond. Om verdere groei te ondersteunen hebben we meer kassen nodig voor onze veredelingsactiviteiten. Daarom hebben we een ambitieus uitbreidingsplan gelanceerd onder de naam GreenEx. Na jaren van voorbereiding zijn we blij aan te kunnen kondigen dat we met fase 1 gaan starten. We gaan in 2017 en 2018 2,5 hectare kassen bouwen en 17.000 vierkante meter supportfaciliteiten realiseren”, aldus John Willems, Country Head Vegetable Seeds in Nederland. Het totale uitbreidingsplan op de vestiging in Nunhem omvat, over een termijn van 20 jaar, maximaal 20 hectare kassen, 2,5 hectare waterbassin en een parkeerplaats voor 230 auto’s.

Lokale ontwikkeling.
Gedurende de afgelopen acht jaar heeft Bayer met de lokale overheden en diverse partners samengewerkt ter voorbereiding van het uitbreidingsproject, waarbij veel aandacht is geweest voor de juiste infrastructuur, goede en veilige ontsluiting en natuurcompensatie. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente Leudal. Bayer heeft de intentie om de bouwwerkzaamheden in fase 1 af te ronden voor eind 2018.

Over Bayer:

Bayer: Science For A Better Life
Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met kernactiviteiten in de Life Science-sectoren van de gezondheidszorg en de landbouw. Bayer wil met zijn producten en diensten de mens tot nut zijn en bijdragen tot een hogere levenskwaliteit. Tegelijkertijd creëert Bayer waarde via innovatie, groei en hoog winstpotentieel. Het concern staat voor duurzame ontwikkeling en erkent zijn rol als sociaal en ethisch verantwoordelijke ‘corporate citizen’. In het boekjaar 2016 telde Bayer ongeveer 115.200 medewerkers en bedroeg de omzet 46,8 miljard euro. De investeringen bedroegen 2,6 miljard euro en de R&D-uitgaven 4,7 miljard euro. Deze cijfers bevatten die van de hoogwaardige polymeren-business, die op 6 oktober 2015 als zelfstandige onderneming onder de naam Covestro op de beurs gebracht werd. Voor meer informatie, zie www.bayer.com.

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht kan toekomstgerichte mededelingen bevatten, op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het management van de Bayer-groep of de subgroepen ervan. Diverse bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden tot substantiële verschillen tussen de daadwerkelijke toekomstige resultaten, financiële situatie, ontwikkeling of prestaties van de onderneming en de hier vermelde ramingen kunnen leiden. Dit betreft onder andere de factoren als besproken in de openbare publicaties van Bayer, die beschikbaar zijn op de Bayer-website www.bayer.com. De onderneming verplicht zich op geen enkele wijze tot het actualiseren van deze toekomstgerichte mededelingen of het aanpassen ervan aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.
Landen

Landen

Zoeken