Dinsdag, 13 juni 2017

Succesvolle open dag Bayer TOV Center

Op 26 april jl. vond de eerste open dag plaats in het nieuwe Tomato On the Vine Center van Bayer in België. Hier zijn gedurende een reeks van geplande open dagen – van april tot en met september – Nunhems trial 1-, trial 2- en commerciële trostomaatrassen te bekijken.
De opkomst bestond uit een divers publiek van telers, voorlichters en plantenkwekers. Ook de veilingen en proeftuinen waren vertegenwoordigd, en onze collega’s van de Bayer divisies groentezaden en gewasbescherming uit Nederland en België.

Het programma ging van start met een welkomstwoord van Veronique Savelkoul, Account Manager Tomato high tech, waarna er een bezoek volgde aan de rassen in de kas. Een enorme gang, die het bedrijf in 2 afdelingen verdeelt maakte een behoorlijke indruk op de bezoekers. Het is Tom Vlaemynck, tomaten teler en mede-eigenaar van Tomato Masters, die enthousiast vertelde over het teelttechnische aspect van Nunhems trostomaten, waarna het publiek in de gelegenheid werd gesteld de paden met alle (trial 1-, trial 2- en commerciële) trostomaatrassen te bekijken. Met name de kwaliteitsverantwoordelijken van veilingen en supermarkten vonden het goed om naast de planten ook de bewaarproeven van net geoogst en 10 dagen oud product te kunnen beoordelen.
Veelbelovende nieuwkomers: NUN 09194 TOFº en NUN 09196 TOFº
Speciale aandacht gaat uit naar twee nieuwe rassen: NUN 09194 TOFº is een kwaliteitsvariant en NUN 09196 TOFº een productievariant welke twee trossen meer opbrengt geeft. Daarnaast is NUN 09196 TOFº verfijnder dan het hoofdras. De bezoekers zijn zeer te spreken over deze rassen en kijken er naar uit om deze verder op te volgen.

The Future of breeding: anticiperen op marktvraag over 10 jaar
In het kader van “The Future of Breeding” eindigt de middag met een lezing over de toekomst van de tomaat. Wat zijn over 10 jaar de wensen van alle belanghebbenden uit de keten en hoe kunnen we daar aan voldoen? Ben Silvertand, veredelaar bij de groentezadendivisie van Bayer, probeert aan al deze wensen te voldoen waarbij hij rekening moet houden met de situatie over 10 jaar. "De rassen waar we nu aan werken, kunnen over 8-10 jaar pas geïntroduceerd worden” legt hij uit. De samenwerking met telers is hierbij zeer belangrijk, met name in de pre-breeding-fase, voordat men aan de slag gaat met de veredeling.
Interesse? Meld u aan!
Wat betreft trostomaten is Bayer op het juiste moment begonnen met veredelen. Nunhems trial 1-, trial 2- en commerciële trostomaatrassen zijn nog tot en met september te zien in twee TOV Centers in Nederland en België.

KLIK HIER voor een overzicht van geplande open dagen en meer info
.


Bayer: Science For A Better Life
Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met kernactiviteiten in de Life Science-sectoren van de gezondheidszorg en de landbouw. Bayer wil met zijn producten en diensten de mens tot nut zijn en bijdragen tot een hogere levenskwaliteit. Tegelijkertijd creëert Bayer waarde via innovatie, groei en hoog winstpotentieel. Het concern staat voor duurzame ontwikkeling en erkent zijn rol als sociaal en ethisch verantwoordelijke ‘corporate citizen’. In het boekjaar 2016 telde Bayer ongeveer 115.200 medewerkers en bedroeg de omzet 46,8 miljard euro. De investeringen bedroegen 2,6 miljard euro en de R&D-uitgaven 4,7 miljard euro. Deze cijfers bevatten die van de hoogwaardige polymeren-business, die op 6 oktober 2015 als zelfstandige onderneming onder de naam Covestro op de beurs gebracht werd. Voor meer informatie, zie www.bayer.com.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten die gebaseerd zijn op huidige veronderstellingen en ramingen door de directie van Bayer. Diverse gekende en ongekende risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot wezenlijke verschillen tussen de reële toekomstige resultaten, financiële situatie, ontwikkeling of prestaties van het bedrijf en de hierin vermelde ramingen. Deze factoren omvatten die welke besproken worden in de openbare verslagen van Bayer, die kunnen worden geraadpleegd op de Bayer website op www.bayer.com. Het bedrijf wijst iedere aansprakelijkheid af om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken of om deze aan te passen aan de toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

*NAKtuinbouw beproevingszaadregeling
º Nunhems beproevingsras
Landen

Landen

Zoeken