Dinsdag, 07 maart 2017

Bayer whitepaper leert komkommertelers hun hogedraadteelt te optimalizeren

Nunhem (gemeente Leudal).
Wat houdt hogedraadteelt van komkommers in, wat zijn de voor- en nadelen en hoe kunnen telers het proces optimaal inrichten? Deze vragen beantwoordt groentezadenspecialist Bayer in een white paper over hogedraadteelt voor lange komkommers. Deze praktische gids is de eerste in een serie white papers met de titel ‘The only way is up’. Hiermee deelt Bayer haar internationale expertise en biedt telers ondersteuning om hun processen optimaal in te richten.
Hogedraad plant in opkweek.
Hogedraadteelt van komkommers
De huidige marktomstandigheden zoals stijgende arbeidskosten en de vraag naar jaarrond betrouwbaar kwaliteitsproduct hebben ertoe geleid dat de hogedraadteelt van komkommers de afgelopen jaren een flinke groei heeft doorgemaakt. Telers zien vooral de betrouwbaarheid van het teeltsysteem, de hogere opbrengst, constante kwaliteit en planbare teelt als grote voordelen. Inmiddels wordt zo’n 19% van de lange komkommers via de hoge draad geteeld. Bayer verwacht dat dit aandeel de komende vijf jaar zal stijgen naar minimaal 30%. Vooral telers in Noord-Europa, Canada en Rusland zullen naar verwachting de overstap maken.

White paper als praktisch handboek voor telers
De eerste white paper in de serie ‘The only way is up’ is gericht op zowel nieuwkomers als ervaren hogedraadtelers die nog meer uit het teeltproces van lange komkommers willen halen. Maar ook voorlichters, handelaren en retailers zullen hierin waardevolle informatie vinden.
Tom Koot.
Tom Koot, expert voor hogedraadteelt bij Bayer, licht de marktomstandigheden toe die hebben geleid tot de ontwikkeling van dit state-of-the-art-teeltsysteem en gaat in op zowel voordelen als aandachtspunten. Ook bevat de white paper uitgebreide informatie over het teeltproces, komen diverse experts uit de praktijk aan het woord en zijn er handige tips & tricks. Voor geïnteresseerde telers staat er ook een praktische calculatietool klaar die op een eenvoudige manier tijdens de gehele teelt gebruikt kan worden.
Ambassadeur en marktleider in de hogedraadteelt

Bayer ontwikkelt actief de hogedraadteelt op het gebied van genetica, maar ook teelt-technisch sinds deze vorm van komkommerteelt vanaf 2009 een serieuze boost krijgt in Nederland. Een van de drijvende factoren zijn de HiRevolution-rassen van Bayer. Hun baanbrekende ‘COMPACT’-gen leidt tot open, arbeidsvriendelijke gewassen met een hoge opbrengst en een uitstekende, uniforme vruchtkwaliteit. Dat maakt deze kleinbladige rassen uitermate geschikt voor de hogedraadteelt. Als marktleider in Nederland en ambassadeur in internationale hogedraad gebieden deelt Bayer nu haar uitgebreide kennis en inzichten uit de praktijk in een white paper.

Toekomstige edities white papers
De volgende twee edities in de serie ‘The only way is up’ zijn al gepland en zullen ingaan op korte komkommers en het gebruik van kunstlicht in de hogedraadteelt. Ook zullen er speciale edities volgen met onderwerpen die relevant zijn voor andere belanghebbenden in de keten, zoals handelaren en retailers.

Meer informatie:


Bayer: Science For A Better Life
Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met kernactiviteiten in de Life Science-sectoren van de gezondheidszorg en de landbouw. Bayer wil met zijn producten en diensten de mens tot nut zijn en bijdragen tot een hogere levenskwaliteit. Tegelijkertijd creëert Bayer waarde via innovatie, groei en hoog winstpotentieel. Het concern staat voor duurzame ontwikkeling en erkent zijn rol als sociaal en ethisch verantwoordelijke ‘corporate citizen’. In het boekjaar 2015 telde Bayer ongeveer 117.000 medewerkers en bedroeg de omzet 46,3 miljard euro. De investeringen bedroegen 2,6 miljard euro en de R&D-uitgaven 4,3 miljard euro. Deze cijfers bevatten die van de hoogwaardige polymeren-business, die op 6 oktober 2015 als zelfstandige onderneming onder de naam Covestro op de beurs gebracht werd. Voor meer informatie, zie www.bayer.com.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten die gebaseerd zijn op huidige veronderstellingen en ramingen door de directie van Bayer. Diverse gekende en ongekende risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot wezenlijke verschillen tussen de reële toekomstige resultaten, financiële situatie, ontwikkeling of prestaties van het bedrijf en de hierin vermelde ramingen. Deze factoren omvatten die welke besproken worden in de openbare verslagen van Bayer, die kunnen worden geraadpleegd op de Bayer website op www.bayer.com. Het bedrijf wijst iedere aansprakelijkheid af om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken of om deze aan te passen aan de toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.
Landen

Landen

Zoeken