Privacy Verklaring

Deze verklaring ziet op alle persoonlijke informatie verkregen van alle gebruikers door Nunhems Netherlands B.V., gevestigd te Nunhem, gemeente Leudal, Nederland (hierna NUNHEMS genoemd).

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens
NUNHEMS behandelt de van u verkregen informatie zeer vertrouwelijk. We verzamelen uitsluitend gegevens die u ons verstrekt door te registreren, formulieren in te vullen of e-mails te versturen, als onderdeel van het bestellen van producten of diensten, het stellen van vragen of doen van verzoeken met betrekking tot bestelde artikelen en vergelijkbare situaties waarin u er zelf voor heeft gekozen om informatie aan ons te verstrekken. De database en de inhoud blijven in onze onderneming bij gegevensverwerkers of op servers die namens ons actief zijn en die verantwoording verschuldigd zijn aan ons. Uw persoonlijke gegevens worden niet door ons, noch door onze agenten aan derden doorgegeven, in welke vorm dan ook, behalve indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of indien een gerechtelijk bevel ons daartoe verplicht. Wij houden controle op en blijven verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens die u ons verstrekt. Ook kunnen bepaalde gegevens worden opgeslagen of verwerkt op computers buiten de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten, waar de wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens kan afwijken van uw rechtspraakgebied. In dergelijke gevallen zullen wij er zorg voor dragen dat er voldoende bescherming aanwezig is, zodat de gegevensverwerker in het desbetreffende land de gegevens beschermt op een manier die vergelijkbaar is met die van het land waar u woont.

Gebruik van cookies
Gedurende uw verblijf op onze website, verzamelen wij informatie over uw gebruik van de website middels cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze Cookie Verklaring.

Doeleinden
De gegevens die we verzamelen worden uitsluitend gebruikt om u de gevraagde producten of diensten te leveren of voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft verleend, behoudens andersluidende wettelijke voorschriften.

Recht van toegang en correctie
U hebt het recht om persoonsgegevens die in ons systeem zijn opgeslagen te bekijken en aan te (laten) passen indien u van mening bent dat deze verouderd of onjuist zijn. Stuur hiertoe een e-mail naar het in het impressum vermelde adres of neem contact op met de Data Protection Officer op het hieronder vermelde adres.

Annulering
U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor het toekomstig gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Stuur hiertoe een e-mail naar het in het impressum vermelde adres of neem contact op met de Data Protection Officer op het hieronder vermelde adres.

Bewaren van gegevens
We bewaren de persoonsgegevens uitsluitend zo lang als nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren of waarvoor u toestemming heeft gegeven, behoudens andersluidende wettelijke voorschriften (bijv. in verband met een lopende rechtszaak).

Beveiliging
NUNHEMS en Bayer gebruiken technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door niet-gemachtigde personen. Alle persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt aan NUNHEMS worden tijdens het overdragen via versleuteling beveiligd om misbruik door derden te voorkomen. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend herzien en aan de nieuwste technologische ontwikkelingen aangepast.

Kinderen
Gezien het belang van het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van kinderen verzamelen, verwerken en gebruiken wij op onze website geen informatie met betrekking tot een persoon waarvan wij weten dat die nog geen 13 jaar oud is en waarvoor diens wettelijke vertegenwoordiger niet vooraf en verifieerbaar toestemming heeft gegeven. De wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht om op verzoek de informatie in te zien die door het kind verstrekt is en/ of te gelasten dat deze verwijderd wordt.

Contactpersonen
Mocht u problemen, vragen of suggesties hebben, neem dan contact op met een van de volgende personen:

Data Protection Officer of Nunhems Netherlands B.V.:
Natasja Mertens
Postbus 4005
6080 AA Haelen
Tel.: +31 (0) 475 599 178
Fax: +31 (0) 475 599 223
E-mail


Corporate Data Protection Officer of Bayer AG:
Head of Data Privacy
Eva Gardyan-Eisenlohr
Phone: +49 (0) 30 468 16924
E-Mail

De voortdurende ontwikkeling van het internet verlangt een regelmatige aanpassing van onze privacy verklaring. We behouden ons dan ook het recht voor veranderingen aan te brengen als dat nodig mocht zijn.

Deze versie dateert van februari 2014. Alle rechten zijn voorbehouden.


Landen

Landen

Zoeken