Voorbereidingen bouw kassen van start

Greenex, de afkorting van greenhouse expansion, is het uitbreidingsplan van in totaal 45 hectare aan de oostzijde van de Napoleonsweg te Nunhem. Circa 20 hectare worden uiteindelijk met kassen bebouwd. De voorbereidingen voor de bouw van de eerste fase kassen zijn inmiddels van start gegaan. Met de daadwerkelijke bouw van deze kassen verwachten we medio 2017 te beginnen.

Mei – Juli 2015
 • Fase 0 - Het bouwrijp maken van het terrein
  Voor de start van de grondwerkzaamheden dient het volledige terrein vrijverklaard te zijn qua archeologie als ook munitie. Dit is inmiddels gerealiseerd.
 • Fase 0.1 - Watercompensatie
  Vier a vijf hectare zullen worden gereserveerd als overstromingsgebied van de Maas. Dit ‘gat’ wordt een lager gelegen grasland waar vee kan grazen.
 • Fase 0.2 - Grondwerk
  Een grote hoeveelheid grond is verplaatst binnen het plangebied, met als uitgangspunt een nagenoeg gesloten grondbalans.

Kwartaal 3, 2015 – Kwartaal 4, 2016
 • Fase 0.3 - Infra en nutsvoorzieningen
  In deze fase worden riolering, nutsvoorzieningen, parkeerplaatsen en wegen aangelegd.
 • Fase 0.4 - Natuurcompensatie (binnen de 45 ha van Greenex)
  Hier zijn alle groenvoorzieningen op het terrein aangelegd en aangeplant, zowel buiten als binnen de zichtdijk, conform de plannen zoals goedgekeurd door de Kwaliteitscommissie van de gemeente Leudal.

 • Fase 0.5 - Ontsluiting
  Over de ontsluiting van het Greenex-terrein hebben Provincie Limburg en Bayer inmiddels overeenstemming bereikt. In de periode september-december 2016 is een rotonde aangelegd op de N273 tegenover de entree van de huidige locatie.
Inmiddels zijn fase 0 t/m 0.5 succesvol afgerond.

Kwartaal 1, 2017 - Kwartaal 4, 2018
 • Fase 1
  De omgevingsvergunning voor fase 1 is aangevraagd bij gemeente Leudal. Fase 1 omvat de bouw van 2,5 ha kassen en 17.000 m² support faciliteiten. Het plan is om midden 2017 te beginnen met de bouwwerkzaamheden en in december 2018 klaar te zijn voor het eerste plantseizoen.

Verdere fases
Zoals bekend omvat het plan Greenex maximaal 20 hectare kassen verdeeld over een termijn van 20 jaren. De toekomstige uitbreidingen worden in werking gezet als daarvoor aanleiding is. Vanzelfsprekend dragen wij zorg voor een tijdige communicatie.


Disclaimer
Deze gepubliceerde informatie geeft de stand van zaken weer van het voornemen van Bayer om te komen tot een uitbreiding van haar faciliteiten aan de oostzijde van de Napoleonsweg. De informatie is uiteraard een momentopname en louter informatief bedoeld. Veranderende inzichten op welk gebied dan ook kunnen leiden tot wijziging van de plannen. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan deze informatie.
Landen

Landen

Zoeken

Contact

Contact

Uwe Dijkshoorn
Brand Manager
InZicht

InZicht

Deze nieuwsbrief geeft u InZicht in de uitbreidingsplannen van Bayer faciliteiten aan de oostzijde van de Napoleonsweg in Nunhem.

Editie 6 - mei '17 »Open PDF